ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ ေလွ်ာက္လုိသူမ်ား သတိထားရန္

ကိုလတ္

MPT ၏ GSM, WCDMA ဖုန္းလိုင္းမ်ားတြင္ Internet service ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ 1331 နံပါတ္သို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း SMS ေပးပို႔ျပီး အင္တာနက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Orderdata service

– O (အို)ကို စာလံုးအၾကီးျဖင့္ရိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။
– Orderdata ကို တစ္ဆက္တည္းရိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။
– Orderdata ေနာက္တြင္ space (ေနရာလြတ္) တစ္ခ်က္ျခားရန္လိုအပ္သည္။
– s (အက္စ္)ကို စာလံုးအေသးျဖင့္ရိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္ခ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ကို ၾကိဳတင္ Bill မွ အလိုအေလာက္ ျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ၾကိဳတင္ Bill လက္က်န္ေငြမွာ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ အထက္ ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက MPT ၏ Call Centre ဖုန္းနံပါတ္ 1876 သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

MOBILE HOUSE

ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s